Czy warto dokonać wcześniejszej spłaty kredytu mieszkaniowego?

17 maja, 2019   |   by admin

Podpisując umowę kredytu hipotecznego jesteśmy świadomi, że jest to zobowiązanie na kolejnych kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Jednak w momencie podjęcia się tego zobowiązania zarówno klient, jak i bank mogą jedynie prognozować możliwości jego spłaty.

Zdarzają się przypadki, w których klienci w związku z różnymi sytuacjami losowymi zmuszeni są sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką. Innym możliwym scenariuszem jest przypływ gotówki, który umożliwi wcześniejszą spłatę zobowiązania. Czy jednak warto spłacić kredyt mieszkaniowy przed terminem?

Nowa ustawa o kredycie hipotecznym

W dniu 22 lipca 2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jej celem jest regulacja podstawowych kwestii dotyczących zawierania umów o kredyt mieszkaniowy, a finalnie zapewnienie szerszej wiedzy i rozwianie wątpliwości kredytobiorców.
Jedną z poruszanych w ustawie kwestii jest możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Chcąc tego dokonać, klient powinien zgłosić się z zapytaniem do banku o podanie ewentualnych dodatkowych kosztów przedterminowej spłaty. Zgodnie z ustawą otrzyma odpowiedź zawartą na trwałym nośniku i to w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku wcześniejszej spłaty, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o odsetki i inne koszty, które przypadałby na okres, o który skrócono obowiązywanie tej umowy, chociażby konsument poniósł je przed spłatą. Jednakże konsument i kredytodawca mogą w umowie zastrzec rekompensatę dotyczącą wcześniejszej spłaty.

Zasady naliczania rekompensaty dla kredytodawcy

Wysokość rekompensaty, o której mowa, uregulowana jest w zapisie ustawy i różni się w zależności od rodzaju spłacanych rat – z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym.
W przypadku, gdy kredyt mieszkaniowy będzie miał stałe oprocentowanie, opłata za wcześniejszą spłatę obowiązuje przez cały okres spłaty. Jej wysokość nie jest jednak jasno określona przez ustawodawcę.
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Kredytodawca może domagać się rekompensaty tylko w przypadku spłaty w okresie pierwszych trzech lat od podpisania umowy. Ponadto nie będzie ona mogła być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie będzie mogła przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty.