Harmonogram spłaty kredytu – ułatwienie przy spłacie zobowiązania

20 stycznia, 2020   |   by admin

Terminowa spłata kredytu to bardzo istotna kwestia. Po pierwsze za każdy dzień zwłoki bank nalicza karne odsetki, które są znacznie wyższe od tych normalnych. Po drugie klient zachowuje swoją wiarygodność wobec i w razie potrzeby może ubiegać się o kolejny kredyt. Bardzo pomocny w regularnym spłacaniu kredytu jest harmonogram spłaty kredytu.

Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Każdy kredytobiorca wraz z umową kredytową otrzymuje harmonogram spłaty kredytu. Najczęściej jest to wydruk tabeli pliku Excel. Zawiera ona następujące dane:

 • data spłaty,
 • wysokość raty,
 • kwota części kapitałowej,
 • wysokość części odsetkowej,
 • saldo kapitału po spłacie raty.

Trzy ostatnie elementy są czynnikami zmiennymi. W przypadku rat malejących zmienna jest także ich wysokość. W miarę upływu czasu spłaty kredytu ich wysokość będzie coraz niższa. Sprawdź, czy warto się zdecydować na raty malejące zaciągając kredyt hipoteczny.

Harmonogram spłaty rat ułatwia pilnowanie terminowej spłaty raty. Zawsze trzeba ją wysłać 2-3 dni wcześniej, by na konto banku wpłynęła w terminie. Należy także pamiętać o dniach wolnych od pracy, przelewy nie są wtedy realizowane.

Zobacz również jak koszt kredytu hipotecznego, zależy od formy jego spłaty.

Czy harmonogram spłat może ulec zmianie?

W przypadku kredytów krótkoterminowych spłacanych w 12 lub 24 ratach zdarza się to bardzo rzadko. Zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku kredytów samochodowych lub hipotecznych, których spłata trwa kilka lub kilkanaście lat.

Na zmianę harmonogramu spłaty kredytu może wpłynąć kilka czynników:

 • WIBOR – element niezależny od kredytobiorcy, dotyczy tylko kredytów ze zmiennym oprocentowaniem,
 • wakacje kredytowe,
 • karencja w spłacie kredytu,
 • nadpłacanie rat kredytowych,
 • wcześniejsza spłata kredytu,
 • opóźnienia w spłacie i zawarcie ugody.

We wszystkich tych przypadkach bank sporządza aneks do umowy i dołącza do niego nowy harmonogram spłaty kredytu. Zawiera on te same elementy tabeli, ale inne są wielkości rat, wysokości odsetek i wysokości kapitału oraz salda do spłaty.

Bardziej dociekliwi kredytobiorcy mogą porównać oba harmonogramy i policzyć, czy zmiany się opłacały. W tym celu warto skorzystać z dostępnego w internecie kalkulatora kredytowego.

Trzeba pamiętać, że nie wszystkie raty muszą przypadać na ten sam dzień miesiąca. Najczęściej ulega zmianie wtedy, kiedy przypada na dzień wolny od pracy. Ogólną zasadą jest, że wtedy termin przypada na pierwszy dzień pracujący, ale nie zawsze tak jest.