Oprocentowanie kredytu hipotecznego – od czego zależy jego wysokość

16 grudnia, 2019   |   by admin

Kredyt hipoteczny to specyficzny produkt finansowy, który rządzi się nieco innymi prawami, niż kredyt gotówkowy. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest właśnie takim “prawem”, gdyż jest zdecydowanie niższe, niż w przypadku kredytów gotówkowych.

Tylko jak najkrócej!

Oprocentowanie kredytu hipotecznego wzrasta wraz z liczbą rat. Oprocentowanie nominalne jest wartością określaną wyłącznie dla jednego roku. Jeśli pomnożymy je razy liczbę lat, to otrzymamy (w przybliżeniu) łączną wartość kosztów, jakie z tego tytułu trzeba będzie ponieść. Dlatego czas na jaki zaciągamy kredyt hipoteczny, powinien być w miarę możliwości jak najkrótszy. Mówiąc prościej – powinien być on korelacją naszej zdolności kredytowej, nadwyżki domowego budżetu i kosztów, jakie jesteśmy w stanie ponieść z tego tytułu. W tym przypadku przydatnym narzędziem może być kalkulator zdolności kredytowej.

Oprocentowanie to nie wszystko!

Oprocentowanie kredytu hipotecznego to nie jedyna kwestia, na którą powinniśmy zwracać uwagę. Równie ważne jest przewidywanie łącznego kosztu, który za kilka lat może powiększyć się z tytułu np. wyższych stóp procentowych. Nawiasem mówiąc, aktualnie jesteśmy świadkami bardzo niskich stóp, które jednak w najbliższych lata powinny istotnie wzrosnąć. Dlatego dobór wysokości rat (a tym również czasu spłaty) powinniśmy określić biorąc pod uwagę to, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Warto więc dokładnie przeanalizować całkowity koszt kredytu. Kalkulator kredytowy pomoże w tych obliczeniach, oraz pomoże w wyborze ostatecznej oferty.

Oprocentowanie a wkład własny

Oprocentowanie kredytu hipotecznego będzie zależne również od zainwestowanego wkładu własnego. Im jest on większy, tym koszty naszego zobowiązania będą mniejsze. Oczywiście nie warto inwestować całości posiadanych oszczędności na wkład własny. Warto pozostawić sobie część z nich, np. na spłacenie dodatkowych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu hipotecznego.

Podsumowując, na małe oprocentowanie kredytu hipotecznego będzie miał wpływ przede wszystkim wkład własny, czas spłaty i wysokość aktualnych stóp procentowych a także ryzyko ponoszone z tego tytułu przez bank.